EUTM file information

018656245

OIVAN


February 15, 2022

Trademark Summary

The trademark application OIVAN was filed by Oivan Group Oy, a corporation established under the laws of the Republic of Finland (the "Applicant"). Application under examination.

The application was filed in Finnish (English was selected as the second language).


Goods And Services

 • The mark was filed in class 9 with following description of goods:
  1. Antennit viestintälaitteina
  2. Anturit, tunnistimet ja seurantavälineet
  3. Apuohjelmiin, turvallisuuteen ja salaustekniikkaan liittyvät ohjelmistot
  4. Audiolaitteet ja radiovastaanottimet
  5. Audiovisuaaliset laitteet ja valokuvauslaitteet
  6. Audiovisuaaliset signaalikaapelit ja signaalikaapelit tietotekniikkaa ja televiestintää varten
  7. Data- ja tiedostonhallinta- ja tietokantaohjelmistot
  8. Elektroniset tietojenkäsittelylaitteet
  9. Hälyttimet ja varoituslaitteet
  10. Interaktiiviset liiketoimintaohjelmistot
  11. Järjestelmä- ja järjestelmätukiohjelmistot, ja valmisohjelmistot
  12. Kaksipisteviestintälaitteet
  13. Kulunvalvontalaitteet
  14. Kuvankeruu- ja -kehityslaitteet
  15. Käyttöjärjestelmät
  16. Ladattavat tietokoneohjelmistot
  17. Laskimet
  18. Lippuautomaatit
  19. Maksupäätteet, pankkiautomaatit ja rahanlajittelulaitteet
  20. Markkinaennusteohjelmistot
  21. Media- ja julkaisuohjelmistot
  22. Mediatallenteet
  23. Merkinantolaitteet
  24. Mittausohjelmistot
  25. Mittausvälineet
  26. Multimedialaitteet ja -välineet
  27. Näyttölaitteet, televisiovastaanottimet ja elokuva- ja videolaitteet
  28. Ohjaimet ja säätimet
  29. Ohjelmisto liiketoimien käsittelyyn
  30. Ohjelmistot
  31. Ohjelmistot todellisen maailman toimintojen seurantaan, analysointiin, valvontaan ja käyttöön
  32. Optiset vahvistimet
  33. Peliohjelmistot
  34. Radio- ja tv-lähetyslaitteet
  35. Sisällönhallintaohjelmistot
  36. Sovellusohjelmistot
  37. Suoja- ja turvavälineet
  38. Tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvät ohjelmistot
  39. Testaus- ja laadunvalvontalaitteet
  40. Tiedonkeruulaitteet (dataloggerit) ja tallentimet
  41. Tietojen tallennuslaitteet ja -välineet
  42. Tietojenkäsittelylaitteet ja -lisälaitteet (sähkökäyttöiset ja mekaaniset)
  43. Tietokoneen komponentit ja osat
  44. Tietokoneet ja tietokonelaitteet
  45. Tietokoneohjelmistot liiketoimintatarkoituksiin
  46. Tietokonetietokannat
  47. Tietokoneverkko- ja tietoliikennelaitteet
  48. Toimisto- ja yrityssovellukset
  49. Toisintamislaitteet
  50. Tuotteiden teknisen suunnittelun ohjelmistot
  51. Valmisohjelmistot ja laiteajurit
  52. Verkkokaupan ja sähköisen maksamisen ohjelmistot
  53. Verkkosovellus- ja palvelinohjelmistot
  54. Viestinnän, verkostoitumisen ja sosiaalisen verkostoitumisen ohjelmistot
  55. Viestintävälineet
  56. Viihdeohjelmistot
  57. Virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen liittyvät ohjelmistot
  58. Vähittäismyyntiohjelmistot.
 • The mark was filed in class 35 with following description of goods:
  1. Avustaminen liiketoiminnan johtamisessa
  2. Digitaalinen markkinointi
  3. Esittelytilaisuuksien järjestäminen mainontatarkoituksessa
  4. Hallinnollinen avustaminen ja tietojenkäsittelypalvelut
  5. Henkilöstöhallinto ja rekrytointipalvelut
  6. Huutokauppapalvelut
  7. Julkisiin urakoihin liittyvät mainontapalvelut
  8. Kanta-asiakas-, kannuste- ja bonusohjelmapalvelut
  9. Kaupallinen tiedotus ja kuluttajaneuvonta
  10. Kaupalliseen markkinointiin liittyvä konsultointi
  11. Kaupalliset messu- ja näyttelypalvelut
  12. Laskentatoimi, kirjanpito ja auditointi
  13. Liiketaloudelliset tutkimukset
  14. Liiketalouden konsultointi
  15. Liiketoimiin liittyvät neuvontapalvelut
  16. Liiketoiminnan edistämispalvelut
  17. Liiketoiminnan konsultointi- ja neuvontapalvelut
  18. Liiketoiminta-analyysit ja tiedotuspalvelut sekä markkinatutkimukset
  19. Liikkeenjohto- ja yrityskonsultointipalvelut
  20. Liikkeenjohto liikeyritykselle ja palveluyritykselle
  21. Liikkeenjohtoon ja liiketoimintaan liittyvät neuvontapalvelut
  22. Mainonnan, markkinoinnin ja myynninedistämisen konsultointi-, neuvonta- ja tukipalvelut
  23. Mainos-, markkinointi- ja myynninedistämismateriaalin jakelu
  24. Mainostilan, -ajan ja -välineiden tarjoaminen ja vuokraaminen
  25. Messut ja kaupalliset näyttelypalvelut
  26. Neuvonta liikeasioissa
  27. Strategiseen markkinointiin liittyvä yritysneuvonta
  28. Suhdetoimintapalvelut
  29. Suoramarkkinointi
  30. Tapahtumien, näyttelyiden, messutapahtumien ja esitysten järjestäminen myynninedistämis- ja mainostarkoituksiin
  31. Tavara- ja palveluesittelyt
  32. Tavaroihin ja palveluihin liittyvän kuluttajatiedon tarjoaminen
  33. Tietojen käsittely, systematisointi ja hallinta
  34. Tietokonelaitteistoihin liittyvät tukkumyyntipalvelut
  35. Tietokonelaitteistojen vähittäismyyntipalvelut
  36. Tietokoneohjelmistoihin liittyvät tukkumyyntipalvelut
  37. Tietokoneohjelmistoihin liittyvät vähittäismyyntipalvelut
  38. Tietoteknisiin laitteisiin liittyvät tukkumyyntipalvelut
  39. Tietoteknisiin laitteisiin liittyvät vähittäismyyntipalvelut
  40. Toimistolaitteiden ja -tarvikkeiden vuokraus
  41. Tuote-esittelyt ja tuotteiden näytteillepanopalvelut
  42. Tuotekehitykseen liittyvät yritysneuvontapalvelut
  43. Ulkoistamispalvelut [yritystoiminnan avustamisena]
  44. Ulkomaankauppaan liittyvä tiedotus ja konsultointi
  45. Verkkotilauspalvelut
  46. Vienninedistämispalvelut
  47. Yrityshallintopalvelut
  48. Yritysjohdon avustaminen
  49. Yrityssuunnitteluun liittyvä konsultointi
  50. Yritysten kehittämiseen liittyvät liikkeenjohtopalvelut.
 • The mark was filed in class 42 with following description of goods:
  1. Informaatioteknologiaan [IT] liittyvät konsultointipalvelut
  2. Insinööripalvelut
  3. IT-asioihin liittyvät konsultointi-, neuvonta- ja tietopalvelut
  4. IT-asioihin liittyvät turvallisuus-, suojaus- ja palauttamispalvelut
  5. Johtamiseen liittyvien tietojärjestelmien suunnittelu
  6. Kotisivujen ja Internet-sivujen suunnittelu ja luominen
  7. Kotisivujen ja Internet-sivustojen suunnittelua koskeva konsultointi
  8. Laitteistojen suunnittelu
  9. Langattomien tiedonsiirtolaitteiden, -välineiden ja -varusteiden suunnittelu ja kehittäminen
  10. Luonnontieteelliset palvelut
  11. Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tarjoaminen online-periaatteella
  12. Muiden kuin ladattavien ohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen
  13. Muiden kuin ladattavien online-ohjelmistokehitystyökalujen tarjoaminen tilapäiskäyttöön
  14. Ohjelmistoihin liittyvä tekninen suunnittelu
  15. Ohjelmistojen (Tietokone -) vuokraus
  16. Ohjelmistojen tarjoaminen maailmanlaajuisessa tietokoneverkossa
  17. Ohjelmistokehitys
  18. Pilvipalveluiden isännöinti
  19. Sovellusalusta palveluna (PaaS)
  20. Sovellusohjelmistojen vuokraus
  21. Teknologinen tutkimus
  22. Teknologiset neuvontapalvelut digitaalisen muutoksen alalla
  23. Tiedon monistus- ja muuntamispalvelut, tiedon koodauspalvelut
  24. Tieteellinen ja teknologinen suunnittelu
  25. Tieteellisten ja teknologisten laitteiden vuokraus
  26. Tietojenkäsittelyohjelmien suunnittelu ja kehittäminen
  27. Tietojärjestelmien suunnittelu
  28. Tietojärjestelmiin liittyvien toteutettavuustutkimusten tekeminen
  29. Tietokonealustojen kehittäminen
  30. Tietokoneen turvallisuusuhkien analysointi tietojen suojaamiseksi
  31. Tietokonejärjestelmien kehittäminen
  32. Tietokonejärjestelmien laadunvalvonta
  33. Tietokonejärjestelmien seurantapalvelut
  34. Tietokonelaitteiden ja -välineiden vuokraus
  35. Tietokonelaitteiden testaaminen
  36. Tietokonelaitteisiin liittyvät asiantuntijoiden konsultointipalvelut
  37. Tietokonelaitteistojen kehittäminen
  38. Tietokoneohjelmien ja datan muuntaminen, muu kuin fyysinen muuntaminen
  39. Tietokoneohjelmien testauspalvelut
  40. Tietokoneohjelmistojen ja -ohjelmien vuokraus
  41. Tietokoneohjelmistojen kehittäminen ja ylläpito
  42. Tietokoneohjelmistojen kehittäminen, ohjelmointi ja toteutus
  43. Tietokoneohjelmistojen, -järjestelmien ja -verkkojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvien tietojen tarjoaminen
  44. Tietokoneohjelmointi
  45. Tietotekniikan konsultointipalvelut
  46. Tietotekniikan tukipalvelut
  47. Tietoturvakonsultointipalvelut
  48. Tutkimus tekoälyn alalla
  49. Tutkimus tietojenkäsittelytekniikan alalla
  50. Verkkoisännöintipalvelut ja verkkosovelluspalvelut (SaaS) sekä ohjelmistojen vuokraus
  51. Verkkojärjestelmien seuranta
  52. Verkkosivujen suunnittelu, luominen ja ohjelmointi
  53. Verkkosovelluspalvelut [SaaS]
  54. Yritysten sisällönhallinta (Enterprise content management, ECM).
Trademarkers