EUTM file information

018687362

DB ENERGY


April 14, 2022

Trademark Summary

The trademark application DB ENERGY was filed by DB ENERGY S.A., a corporation established under the laws of the Republic of Poland (the "Applicant"). Application under examination.

The application was filed in Polish (English was selected as the second language).


Goods And Services

 • The mark was filed in class 4 with following description of goods:
  1. Energia elektryczna
  2. Energia elektryczna wytwarzana z energii słonecznej
  3. Energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru
  4. Energia elektryczna ze źródeł nieodnawialnych
  5. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych.
 • The mark was filed in class 9 with following description of goods:
  1. Aparatura kontrolna [energia elektryczna]
  2. Instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej [elektrownie fotowoltaiczne]
  3. Urządzenia do poprawy efektywności energetycznej
  4. Urządzenia mierzące, wykrywające, monitorujące i kontrolujące
  5. Analizatory energii elektrycznej.
 • The mark was filed in class 35 with following description of goods:
  1. Usługi w zakresie rozliczeń świadczone w sektorze energetycznym
  2. Usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami
  3. Usługi administracyjne polegające na składaniu wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej.
 • The mark was filed in class 36 with following description of goods:
  1. Finansowanie inwestycji
  2. Inwestycje przemysłowe
  3. Pośrednictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energetyczne
  4. Pozyskiwanie inwestycji finansowych
  5. Finansowanie inwestycji energooszczędnych w modelu ESCO (Energy Saving Company)
  6. Usługi sprzedaży detalicznej w zakresie praw majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej
  7. Pośrednictwo w zakresie energii, w tym energii elektrycznej i cieplnej.
 • The mark was filed in class 37 with following description of goods:
  1. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej
  2. Naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych
  3. Konserwacja i naprawa urządzeń ciśnieniowych
  4. Naprawa i konserwacja urządzeń do wentylacji
  5. Naprawa i konserwacja urządzeń do chłodzenia
  6. Wdrażanie inwestycji energooszczędnych w modelu ESCO (Energy Saving Company).
 • The mark was filed in class 40 with following description of goods:
  1. Usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej
  2. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  3. Wytwarzanie energii elektrycznej
  4. Wytwarzanie elektryczności z energii słonecznej
  5. Wytwarzanie gazu i prądu elektrycznego
  6. Wytwarzanie energii w reaktorach jądrowych.
 • The mark was filed in class 42 with following description of goods:
  1. Audyt efektywności energetycznej
  2. Audyt energetyczny
  3. Wdrażanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
  4. Projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych
  5. Projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania
  6. Opracowywanie i wdrażanie strategii zeroemisyjnych.
Trademarkers